lviv_beer: (Default)
[personal profile] lviv_beer
Був на вихідних у Тернополі і мав змогу відвідати перший ресторан з мініпивоварнею у цьому місті - "Ковчег". Будівля закладу стилізована під ковчег. Територія прикрашена стімпанківськими фігурками тварин, а також є і живі тварини в клітках. Заклад розташований недалеко від автовокзалу - в міському парку "Топільче" на березі озера
Вид на озеро в парку по сусідству.


А тепер власне до пива


Мають три власні сорти - Світле "Слава Україні", Пшеничне (яке, на жаль, закінчилось) та Темне.


Варять пшеничне:
Як писав вище - пшеничного не було, тому дегустаційний набір не вдалось взяти. Може, це і плюс - куштував кожен сорт нормально :)

Ковчег - Слава Україні
алк. 5.1%, 12.0%
Пиво класного кольору, мутнувате, тому що нефільтроване. Аромат слабенький, але хороший - трішки хмелю, трішки дріжджів. Зате смак багатний - чистий, рівний, достатньо охмелений. Тіло пива досить густе, однак п'ється легко, крабонізація невисока, в післясмаку легка приємна дріжджова кислинка і легкі нотки цитрусів від хмелю. Дуже сподобалось.


Ковчег - Наше темне
алк. 5.5%, 14.0%
Тут теж аромат не дуже виразний. В смаку трішки кави, невелика гіркота. Післясмак терпкий, щось на кшталт локриці. Непогане пиво.


Мають власну випічку із солодом, та пивне морозиво :) Ось ще теплий брецель.


Рахунок припливає в кораблику:


Заклад сподобався - будете в Тернополі неодмінно відвідайте. Рекомендую. А я ще повернусь сюди скуштувати пшеничного.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lviv_beer: (Default)
lviv_beer

July 2014

S M T W T F S
  1 23 45
6 7 8 9 101112
131415 16171819
20212223242526
272829 3031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 08:13 pm
Powered by Dreamwidth Studios