lviv_beer: (Default)
[personal profile] lviv_beer
Колись я писав про передноворічну дегустацію українського темного. Минулої неділі нашій "Львівській спільноті бірофілів" виповнився рік і цю подію вирішили відсвяткувати дегустацією пшеничного пива українських виробників. Це було пляшкове пиво і пиво від місцевих пивоварень, зараз спека - пиво з мініпивоварень інших міст могло "не пережити" дорогу, тому вирішили не ризикувати.

Оскільки стилів пшеничного пива є багато, ми вирішили піти досить простим шляхом, поділивши "учасників" на 2 категорії - умовно "німецький тип" (ті, що мають в складі пшеничний солод) та умовно "бельгійський тип" (ті, що мають в складі пшеницю). Так, такий поділ досить умовний, але має право на існування. Особисто для мене стало відкриттям те, що у складі "Празького" від Рівненського пивзаводу є пшениця, якось ніколи на це не звертав уваги.

Дегустація проводилась як і минулого разу всліпу по десятибальній системі. Що з того вийшло - нижче.
"Німецький тип"
1 Кумпель Пшеничне 7.7
2 - 3 Оболонь Пшеничне 7.3
2 - 3 Королівська пивоварня Пшеничне 7.3
4 Львівське Білий лев 6.4
5 Oettinger Weiss 5.8
6 ППБ Blonde 5.7
7 - 8  Львівське Старий Домс 5.5
7 - 8 ППБ Пшеничне 5.5
9 Ковчег Пшеничне 5.0
10 Staropramen Wheat 4.8
11 Бердичівське Пшеничне 4.0

Ну тут як на мере переможці справедливі, тільки от дивує досить низькі місця ППБ Пшеничного та Oettinger Weiss - це цільком пристойні вайцени.

"Бельгійський тип"
Чернігівське Біле 7.3
2       Оболонь Біле 6.1
3 Микулинецьке Weiss         5.1
4 "Рівень" Празьке 4.5
5 Умань Пшеничне 4.3

Тут теж результат закономірний. В принципі, сорти з Микулинців, Рівного та Умані більше проходять як світлі лагери, а не як пшеничне пиво. Але, оскільки все ж на етикетці зазначено, що є пшениця - тому і оцінювали як пшеничне.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lviv_beer: (Default)
lviv_beer

July 2014

S M T W T F S
  1 23 45
6 7 8 9 101112
131415 16171819
20212223242526
272829 3031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 08:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios