lviv_beer: (Default)
[personal profile] lviv_beer
Київська міні-пивоварня продовжує експериментувати з різними сортами, цього разу випустивши варіацію на тему IPA - Ukrainian Pale Ale. Попередня версія IPA від "Пивної думи" чомусь не дуже добре продавались, тому цього разу випустили одразу чотири варіанти - з різними ступенями охмелення. Продаватимуться поступово, наскільки я знаю, перша версія - найсолодша, вже закінчилась і прямо зараз в закладах мережі друга версія - найбільш охмелена з чотирьох. Для приготовання використовували 4 види хмелю - Ella, Citra, Galaxy і Cascade.

Пивная Дума - Ukrainian Pale Ale #1
алк. 6.0%, 15.0%
Пиво бурштинового кольору з досить стійкою піною. В ароматі мармелад, тропічні фрукти, серед яких виділяються манго і персик, хмелеві нотки. З першим ковтком пива відчувається фруктова солодкавість і мармеладність, не приторна, але в принципі не те, що очікуєш від ІРА :) З'являється приємна хмелева гіркота, яка м'яко тягнеться в післясмаку. П'ється досить легко і смачно, але цим пиво і небезпечне - 6% алкоголю не відчувається зовсім, замасковані солодкавістю і приємною хмелевою гіркотою з тропічно-фруктовими нотками.

Пивная Дума - Ukrainian Pale Ale #2
алк. 6.0%, 15.0%
Фото не даю - на вигляд аналогічне, та й ТТХ такі ж. В другій версії солодкавість не так явно виражена, на перший план виходять хміль, манго, ананас. Післясмак трішки сухіший.
Ця версія мені особисто сподобалась більше. Правда, такі сорти хмелю можна було би використати по-іншому, але, наскільки мені відомо - то це пиво і задумувалось не як класичний ІРА, а така собі підготовка споживачів до охмеленого пива. (До речі, говорити "хмільне" в сенсі алкогольне - неправильно. Хміль до кількості алкоголю в пиві не має відношення, він [алкоголь] з'являється внаслідок збродження цукрів з солоду)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lviv_beer: (Default)
lviv_beer

July 2014

S M T W T F S
  1 23 45
6 7 8 9 101112
131415 16171819
20212223242526
272829 3031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios